V posledním článku o hypotéce se pobavíme o tom, kdo se vlastně může stát žadatelem o hypotéku a jak volit banku, u které si chceme hypotéku sjednat. Také se ve stručnosti podíváme na typy úvěrů, které známe.

byty praha

Kdo může být žadatelem o hypotéku, aneb můžete požádat i vy?

Žadatelem o hypotéku může být:

  • fyzická i právnická osoba
  • zletilý občan České republiky, ale také občan cizinec s dlouhodobým pobytem či trvalým pobytem v České republice
  • osoba, která prokáže schopnost splácet úvěr prokázáním dostatečnou výší příjmů ze závislé činnosti, nájemného či sociálních dávek (důchod či rodičovský příspěvek)
  • žadatel by měl mít dostatečnou platební historii (tzn., měl by své závazky platit včas)

country-style-kitchen3

Jaké známe typy úvěru?

Existuje široká škála typů hypoték, počínaje již zmíněnými účelovými a neúčelovými typy hypoték. Co se těchto dvou typů týče, účelová hypotéka je samozřejmě striktně vázána na investici do nemovitosti a má lepší podmínky a neúčelová hypotéka (zvaná jako americká hypotéka), která není nijak vázána na účel (tedy na investici do nemovitosti).

Škála je však široká a zahrnuje i hypotéku bez dokládání příjmů, kombinovaná hypotéka s investičním životním pojištěním, hypotéka na pronájem, předhypoteční úvěr nebo hypotéka s neúčelovou částí.

kontejnerový domek

Jak volit banku?

Banku a hypotéku volíme dle výše a fixace úrokové sazby, předčasného splacení, poplatku za vyřízení úvěru, oceňování nemovitosti (postup, znalecký posudek a poplatek), možnosti kombinování s jinými produkty (pojištění atd.) a minimální výše úvěru.