Elektřina, vana plná horké vody, funkční záchod a místnosti vytápěné na příjemných 23 °C. Všechny toto standardy moderního bydlení bereme jako samozřejmost, ale přitom stačí tak málo, abychom o ně jako mrknutím oka přišli. Stačil by výpadek veřejné sítě, porucha na kanalizaci nebo jiný problém některého ze systémů, na kterém chod běžné domácnosti závisí. O něčem jiném je život v ostrovním domě.

bydlimespokojene.cz_zakra_uvodni

Pokud vás při pohledu na poslední vyúčtování energií napadlo, že je správný čas na „nějakou alternativu“, nejste sami. Někteří lidé se vydali odlišnou cestou již dávno a investovali do systémů, díky kterým jsou jejich příbytky nezávislé na veřejných sítích. Jedná se o tzv. ostrovní domy neboli off-the-grid bydlení. V Česku jich sice není tolik jako například v USA, obliba daného fenoménu přesto roste – a s ohledem na stále dostupnější technologie není transformace klasického příbytku na soběstačné panství vůbec složitá.

Jak se v ostrovním domě řeší vytápění, elektřina, odpad a voda?

Aby ostrovní stavba fungovala nezávisle na běžných sítích, musí disponovat vhodně zvolenými a správně optimalizovanými systémy pro vytápění, výrobu elektřiny, likvidaci odpadu a přívod/čištění vody. Nedílnou součástí technologické výbavy off-the-grid domů tak bývají kotle na tuhá paliva, tepelná čerpadla, domácí čistírny odpadních vod a fotovoltaické systémy s akumulátory na skladování přebytečné energie. Voda se do domácnosti přivádí ze studny, případně z blízkého vodního toku. Většinu z celkové spotřeby pak může pokrýt dešťová voda z retenční nádrže.

bydlimespokojene.cz_zakra_01

Ačkoliv je pořizovací cena ostrovního domu zhruba o 20-25 % vyšší oproti klasické stavbě, v dlouhodobém horizontu je off-the-grid bydlení levnější – a především může fungovat bez ohledu na potíže veřejných sítí.